Det nye Parkeringsklagenævnet er blevet endelig godkendt. Dermed får forbrugerne bedre muligheder for at få afgjort sager om private p-afgifter.

En klar forbedring af forbrugernes retssikkerhed, mener FDM og Forbrugerrådet Tænk, der begge bliver en del af nævnet.

Hvor forbrugere tidligere måtte i retten, bliver det fremover nemmere, hurtigere og billigere at få afgjort sager om private p-afgifter, man ikke er enig i. Erhvervsminister Rasmus Jarlov har nemlig endelig godkendt det nye Parkeringsklagenævnet.

Parkeringsklagenævnet trådte oprindeligt i kraft 1. juli 2018, og med den formelle godkendelse af nævnet på plads er de første afgørelser nu på vej.

”Vi er i FDM glade for, at Parkeringsklagenævnet nu er blevet godkendt. Det har vi arbejdet for længe. For både FDM og Forbrugerrådet Tænk har det været afgørende, at Parkeringsklagenævnet blev godkendt af myndighederne, da det sikrer retssikkerheden og respekten omkring nævnet,” siger afdelingschef i FDM, Lennart Fogh, og tilføjer:

”Godkendelsen af Parkeringsklagenævnet er en sejr for forbrugerne og er med til at sikre bedre forhold for bilisterne på parkeringsområdet. I FDM tror vi på, at Parkeringsklagenævnet kan gøre en positiv forskel – både for forbrugerne og branchen – og ikke mindst kan det aflaste domstolene for mange parkeringssager. FDM glæder sig til at komme i gang med nævnsarbejdet.”

Også vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe glæder sig over, at forbrugerne nu får lettere adgang til at klage over urimelige parkeringsafgifter.

”Vi ved fra de andre ankenævn, som vi er med i, at de medvirker til at skabe en fælles forståelse af, hvordan det er OK for virksomhederne at opføre sig, og vi håber at dette ankenævn vil have samme effekt på parkeringsområdet”, siger han.

Parkeringsklagenævnet mødes første gang i begyndelsen af februar.

Det var et politisk flertal, der i 2017 pålagde de private parkeringsselskaber at oprette et uvildigt klagenævn, Parkeringsklagenævnet.

Det koster et gebyr på 175 kr. at få behandlet sin sag. Får man medhold, får man sit klagegebyr igen. Parkeringsklagenævnet kan kun behandle klager over p-afgifter, der er udstedt af private parkeringsselskaber fra 1. juli 2018 og frem. Man skal dog først have klaget til det pågældende p-selskab og fået klagen afvist, inden man kan gå videre til klagenævnet.

Kun parkeringsselskaber, der er tilmeldt Parkeringsklagenævnet, kan lovligt udstede p-afgifter. Man kan dog klage over alle selskaber.

Pressemeddelse: FDM