####

Hvert eneste år oplever mange danskere, at de bliver ramt af en diagnose

Blandt mange mulige i dag, er særligt grå stær noget, der rammer hårdt. Her handler det ikke om mindsket mobilitet eller en svækkelse af kroppen. Derimod er grå stær en svækkelse af synet, der kan have store konsekvenser som følge.

Når det kommer til bilkørsel og grå stær, er der særligt en stor konsekvens. I takt med, at grå stær svækker dit synsspektrum, vil du blive udfordret under bilkørsel. Med tiden vil grå stær give store problemer, og det kan i sidste ende føre til, at du kan miste dit kørekort. Men lige her kan du læse mere om, hvordan du kan komme problematikken til livs, før det er for sent.

Danskere frygter at miste kørekortet i en for tidlig alder

For mange er der en udløbsdato på kørekortet. Det gælder ikke kun for datoen, der kalder på en fornyelse af dit kørekort. Det handler også om, hvornår alderen gør det for vanskeligt at køre. Men inden da giver kørekortet fleksibel fornøjelse i livet og den ultimative frihed til at køre derhen, hvor du vil.

Men langt størstedelen af personer, der får grå stær symptomer, oplever en frygt for at miste deres kørekort i en for tidlig alder. I og med at de gradvist oplever synsnedsættelse, forsvinder evnen til at køre bil. Det er ikke kun synet, der bliver svækket. Grå stær vil i mange tilfælde også reducere farvesynet.

I dag lyder de generelle synskrav på, at man skal have minimum 50 % synssans på begge øjne, for at det er forsvarligt at køre bil. Og heldigvis kan en grå stær operation gøre det muligt at vinke farvel til frygten for at miste synet.

Hvad er en grå stær operation?

Oplever du grå stær symptomer, gælder det om at reagere så tidligt som muligt. Der er nemlig rig mulighed for at få foretaget en grå stær behandling. Hovedårsagen til grå stær er, at den naturlige linse i øjet ikke fungerer optimalt. Dermed er der behov for at fjerne denne og skifte den ud med et fremmedlegeme, der kan give synet tilbage.

En grå stær operation foregår som et mindre indgreb i øjet, der finder sted under lokalbedøvelse. Det tager typisk op til 20 minutter, og her bliver der lavet et mindre hul i øjet. Herefter kan den naturlige linse i øjet skiftes ud med en plastiklinse.

Grå stær behandling har en stor effekt. Mange oplever efterfølgende, at de blot har behov for et par læsebriller, og at de opnår et fuldstændigt normalt syn igen. Dog skal der altid tages højde for, om der er tale om andre øjensygdomme i sammenhæng med grå stær.

Hvor lang er ventetiden?

I det danske sygehusvæsen er der ofte travlt. Derfor kan ventetider på de offentlige sygehuse være lange, men med udrednings- og behandlingsgaranti slipper du for disse. Er du blevet henvist til sygehuset, har du krav på at blive udredt inden for 30 dage. Overskrides de 30 dages behandlingsgaranti på sygehuset, træder retten til udvidet frit valg i kraft. Her kan du vælge et aftalesygehus i form af private hospitaler, så du kan blive behandlet hurtigst muligt.