Politiet har kontrollet lastbilerne for studenterkørsel, og der var fejl på over halvdelen af køretøjerne

Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Når huen skal fejres, sker det typisk ved at man hyrer en chauffør og en lastbil. Bag på ladet holdes der fest med fuld musik og alkohol, mens der stoppes ind ved elevernes forældre. Men en kontrol foretaget af Midt- og Vestsjællands Politi viser, at over halvdelen af de kontrollerede køretøjer havde fejl og mangler.

Det er TungvognCenter Øst (TCØ) som under Midt- og Vestsjællands Politi var med i kontrollen, som foregik fredag den 29 juni ved Køge Gymnasium.

Fejl på mere end halvdelen af de kontrollerede køretøjer

Her blev der tjekket intet mindre end ni lastbiler, hvor hele fem af køretøjerne havde fejl og mangler.

Blandt de mange fejl var der f.eks ikke styr på den krævede chaufføruddannelse (hvor man ikke havde erhvervet sig det gyldige EU-kvalifikationsbevis). To andre tilfælde bød på overtrædelse af takograf-ordningen, mens man i hele tre tilfælde ikke havde styr på køretøjets brandslukkere.

En af lastbilerne kørte endda under en forkert registrering, så sag nu er overdraget til SKAT.

Skulle bringes i orden inden videre kørsel

I de fleste tilfælde var førerne også ejerne af lastbilerne, og de kan nu se frem til at høre nærmere fra politiet og se frem til et bødeforelæg.

Af de mange kontrollerede køretøjer, fik alle dem med fejl og mangler kørselsforbud indtil fejl og manglerne var bragt i orden. Det betød også, at man  ved det manglede EU-kvalifikationsbevis måtte fremskaffe en ny chauffør, som kunne køre opgaven hjem på lovlig vis.

Herunder kan du se den fulde liste over politiets fund af fejl og mangler:

Kontrollen blev foretaget, inden selve kørslen med personer blev begyndt, og politiet konstaterede følgende fejl og mangler:

  • manglende chaufføruddannelse (ej erhvervet EU-kvalifikationsbevis).

  • 2 tilfælde af overtrædelse af takograf-forordning, idet der var kørt uden diagramark/førerkort fra transportvirksomhedens hjemsted og til skolen.

  • 1 tilfælde, hvor sæderne ikke var fastgjort til køretøjet.

  • 1 tilfælde, hvor den lovpligtige forsikring, der dækker personskade på de personer, som befordres under eksamenskørslen, ikke var gyldig.

  • 3 sager, hvor ildslukkerne ikke var tilset inden for det seneste år. I et af forholdene skulle ildslukkeren havde været tilset senest maj måned 2013.

  • 1 tilfælde, hvor der blev kørt eksamenskørsel i et køretøj registreret til veterankørsel (sagen overdrages til SKAT)