Politiet modtager mange opfordringer til placeringer for fartkontroller, men lider under begrænsninger

Pressemeddelelse

Politiets Automatiske Trafik Kontrol (ATK) modtager rigtig mange opfordringer fra borgerne med opfordring til ATK målinger på veje, hvor det opleves, at der køres markant for stærkt

I fordelingen af ATK vogne bliver der taget hensyn til disse henvendelser, men vi er dog i en erkendelse af, at vi slet ikke kan honorere alle opfordringer – af flere grunde :

For det første råder vi over begrænsede ressourcer til ATK måling, men der er også en hensyntagen til, at vi har prioriterede målesteder og strækninger med et meget højt trafikpres samt det faktum, at der skal være nogle rent fysiske forhold, der er i orden, så vi kan benytte det automatiske målesystem.

Vi besigtiger ofte steder, som vi finder ”ikke egnede” til ATK måling, men kan så i stedet finde nærliggende strækninger, hvor det er muligt at måle. Vi tror at vores synlige tilstedeværelse kan være med til at lægge en dæmper på hastigheden i hele lokalområdet.

Kontroller på Stevns

Onsdag d. 20. juni 2018 var vores måler på Stevns netop ude på nogle strækninger, hvor vi havde fået borgerhenvendelser om, at der blev kørt for stærkt.

Det ene sted var Stevnsvej – hvor vi tidligere har målt meget synligt og ikke opfattet overskridelserne som ekstraordinære i forhold til, hvad vi generelt oplever i politikredsen.

I går valgte vi imidlertid en noget mere skjult placering og kunne konstatere, at der var et betydeligt antal bilister der kørte for hurtigt i 50 km/t zonen på Stevnsvej.

Hele 101 bilister blev blitzet i tidsrummet mellem kl. 14:00 og 16:45, heraf var seks overskridelser til klip og højeste hastighed, der blev målt var 93 km/t. Det betyder en betydelig bøde samt en betinget frakendelse af kørekortet.

Vores måler fortsatte til Frøslevvej hvor de borgere, der havde henvendt sig, var meget glade for at se, at der blev målt i 50 km/t zonen. Der var ikke meget trafik på denne noget mindre vej – men det var dog en indikation, at 6 ud af 77 bilister blev blitzet.

Målingerne fortsætter

Målingerne fortsætter, og politiet er fortsat glade for at få mails med gode ideer til målesteder. Vi ved, at hastigheden har stor betydning for trafiksikkerheden, og vi håber, at måleindsatsen lægger en dæmper på lysten til at køre for stærkt.